Vision Strandängen 2023

23/11

Nu framträder visionsbilden av Strandängen 2023 allt tydligare. Den inkluderar nästkommande etapp. Just nu har vi inlett arbetet med nästa detaljplan som bland annat inkluderar kallbadhus, butiker, service och cirka 800 bostäder. Av de 800 bostäderna beräknas cirka en tredjedel bli bostadsrätter. Arbetet med planen beräknas vara klart hösten 2019. Kommunen kommer också i samband med detta påbörja sitt arbete med en ny undergång i norra delen av området upp mot Kortebovägen.

image