Mer än barntillåtet

Här har du förskolan som odlar sina egna grönsaker och kryddor, har en egen skol-skog som närmsta granne där lunchen grillas titt som tätt, året runt.

image

TRADITION OCH AMBITION

Vättern finns i blickfånget hela dagen både från skolgården och de flesta rummen inne. Öppen äng ända ner till pinnarna och stenarna som väntar på stranden; även detta ett hett eftertraktat utflyktsmål för barnen på Strandängens Montessoriförskola.

Den pedagogiska traditionen och ambitionen går som en röd tråd genom Strandängen sedan lång tid tillbaka. Här finns bland annat, inte mindre än fyra olika förskolor, med olika inriktning. Montessoriförskolan ligger längst norrut på ”ängen” och har gjort så i mer än 25 år. Här har 31 barn sin vardag, från 1-6 år.

Vi är väldigt glada och stolta för vår skol-skog, att ha så naturliga lekytor precis utanför staketet, säger rektorn Madeleine Day. När barnen kommer på morgonen tar vi alltid emot ute; och vi går alltid ut flera gånger per dag i olika grupper, både de små och stora barnen.

 

Fakta Montessori-pedagogik

Bygger på läkaren och pedagogen Maria Montessoris (f. 1870) tankar och forskning om barns utveckling och inlärning.

Förskolorna följer ett gemensamt koncept med många gemensamma pedagogiska redskap och inslag.

Montessoriskolor finns idag över hela världen.
Här kan du läsa mer om pedagogiken.

 

image

Bak och lek i anpassad höjd

Montessori-pedagogikens idé är att utgå från barnen på alla sätt, och låta deras naturliga nyfikenhet styra leken, och intuitivt utforska olika ämnen; bland annat musik, matematik, geografi och läsning.

Det du slås av direkt inne är att alla möbler är anpassade för barnen i höjd och proportioner, inte tvärt om. Inga höga ”barstolar” runt vuxenbord. Varje dag bakar barnen dessutom ett eget bröd, och gör i ordning sina små redskap och bunkar efter sig vid en riktig diskbänk, men i deras höjd, såklart.

Att Strandängen ska byggs ut har vi varit medvetna om länge; jag tror vi redan 1997 fick besked om att vårt hus, som ägs av Vätterhem, kommer att rivas på sikt. Vi har fått annan mark på området anvisad, men när det är klart vet vi inte, säger Madeleine.

Det viktiga för oss är att vi är kvar på området, och att området får behålla sitt höga naturvärde, och fria känsla mot Vättern, även om det förtätas nu.

Vi är alltid noga med att använda hela vårt namn, för att markera att vi ligger på Strandängen.Att varje dag möta barnen ute, och att vara i skogen så mycket som vi är, tycker vi märks på friskare barn. Så vill vi fortsätta även i framtiden.