Följ utvecklingen av stadsdelen.

Strandängen är ett fantastiskt område som kommer att förädlas i omgångar de närmaste åren. På www.strandängen.com kommer du att kunna följa utvecklingen. För tillfället arbetar Vätterhem, Tosito och kommunen fram en detaljplan (etapp 1) som kommer att bli färdig till sommaren 2018.

image

Etapp 1 kommer att bli klar till sommaren 2018 och omfattar ett kallbadhus,  förskola, Ängshusen (6 st), torgkvarter (Kvarter F) med ambitionen att inrymma en gastronomiskola samt lokaler lämpliga för café och butiksverksamhet samt bostäder.

Precis här nedanför kan du fylla i din e-postadress för att snabbt få tillgång till våra nyhetsbrev om vad som händer på Strandängen.