Visionen - En naturbegåvad och levande stadsdel

Visionen för Strandängen är en blandad stadsdel för alla Jönköpingsbor. Vi eftersträvar att skapa blandade upplåtelseformer med bostadsrätter, hyresrätter och eget ägande. Vi kommer också att differentiera hyresnivåerna för att skapa en integrerad stadsdel från början.

image

 

Blandade bostadstyper ger en levande närmiljö

Det innebär att vi sätter olika hyror för olika våningsplan och försöker bygga effektivt så att hyrorna är rimliga för de flesta plånböcker. Olika hustyper för studenter, befintligt äldreboende, trygghetsboende och bolokaler skapar redan från början en blandning över generationsgränserna.

Totalt avser etapp 2 och 3 tio stycken kvarter. För varje kvarter anlitas en ny arkitekt för att skapa en variation och organisk stadsdel. Grundplanen för området har utformats av Tengboms i Stockholm. Samarbete har skett med stadsarkitekten i Jönköping och Tengboms i Jönköping.

Strandängen ska uppfattas som en levande stadsdel, en modern ABC-staden 2.0. En form av destination som man besöker för sin speciella arkitektur, kultur- och konstvandringar och levande miljö.  Flera privata förskolor som finns i området idag får nya lokaler. Vi bygger lokaler i entréplanen i bostadshusen för att skapa dynamik och möjlighet för service och verksamheter. Något som sällan sker. En stor satsning sker på olika mötesplatser med bland annat fälleshus (gemensamhetslokaler), sittgrupper, garage, fordonspooler med mera. Vi bygger ett nytt kallbadhus som diskuterats de sista trettio åren för alla Jönköpingsbor och använder den fina parkmiljön för olika aktiviteter. Även kanaler och dammar ska byggas som ger området en tydlig koppling till Vättern. En stjänkockskola och programmeringsutbildning etableras liksom även en större livsmedelsbutik (där den gamla panncentralen ligger). Här finns tankar att kockskolan kan serva med catering och cafeteria som betjänar både Business Camp och Kallbadhuset.

Smarta lösningar och rekreation

Den offentliga miljön kommer präglas av olika odlingsmöjligheter, små stadsträdgårdar och de fina ekdungarna bevaras. Hela parkmiljön blir i princip intakt.

Vår ambition är att skapa en hållbar stadsdel även när det gäller resande och jobb. Vi skapar ett business camp, ett modernt företagshotell för de som bor i området. På så sätt kan man både bo och jobba i området om man så vill. Bil- och cykelpooler etableras och även elbussar införs. Vi kommer söka nya lösningar för hållbart resande för att avlasta Kortebovägen.

Smarta innovationer som fritt WiFi i området, intelligenta vitvaror, lås och belysning kommer att lanseras först i Strandängen.

Hela denna stadsdelsutveckling genomförs i samarbete mellan Vätterhem och Tositio. Även Jönköpings Energi deltar i utvecklingen av framtidens energilösningar och nya typer av tjänster.

Ett framtidsområde

På längre sikt kommer vi att verka för ett tågstopp för att underlätta pendling och tillgänglighet till området. In- och utfart till stadsdelen sker i dag från den nya bron i södra delen. Om ett par år öppnas även infart i norra delen.  Även Jönköpings största skola, den nya Djupadalsskolan, byggs under perioden i anslutning till Strandängen. Detta blir en skola från förskola till årskurs nio.