Fler odlingsmöjligheter på Strandängen

10/4

Nu kommer odlingsmöjligheterna att utökas på Strandängen. Det har tidigare funnits möjlighet att odla i pallkragar vid växthuset, men nu kommer det även iordningställas en odlingsyta vid Ceciliakyrkan. För att odla här behöver du teckna ett kontrakt på en odlingslåda. Information om hur du ska gå till väga för att boka en odlingslåda kommer sättas upp i trapphusen på Strandängen.

image