ÄNGSHUSEN PÅ STRANDÄNGEN

Ängshusen som börjar byggas under 2018 kommer att erbjuda en luftig naturupplevelse med Vätternutsikt och välplanerade bostadsrätter.

image

 

Med Ängshusen byggs cirka 130-140 lägenheter, troligen med ungefär hälften-hälften hyresrätter och bostadsrätter. Vision utgår från naturen och platsen, vad som finns och vad som funnits här. Läget är unikt med bara 100 meter ner till Vättern. Förslaget bygger på flera relativt små huskroppar istället för färre och större vilket ger fina kvaliteter både till allmänheten som kan röra sig fritt genom området, men även för de boende, lösningen gör att i princip alla lägenheter får hörnläge.

ÄNGSHUSENS ARKITEKTER

Strandängen, smaka på namnet! Som en sommardag med skjortan utanför, fladdrande i vinden. Den stämningen och längtan finns redan här ute, varje dag, året runt.

Arrhov Frick Arkitekter

För arkitekterna på Arrhov Frick är det helt avgörande att bevara den känslan eller återskapa, där den gått förlorad i tidigare skeden här ute på Ängen.

Arbetsnamnet för denna etapp är ”Ängshusen”, och strävar efter att återskapa den ursprungliga ängen. Arkitekterna är dessutom under hösten fullt upptagna med att rita på nästa etapp efter de fina radhusen med skifferfasad som färdigställs just nu.

Läs intervjun med Arrhov Frick här

image

HYRES- OCH BOSTADSRÄTTER

Ett blandat boende av hyres- och bostadsrätter med svårslagna naturnära kvaliteter.

Förslaget bygger på flera relativt små huskroppar istället för färre och större vilket ger fina kvaliteter både till allmänheten som kan röra sig fritt genom området, men även för de boende, lösningen gör att i princip alla lägenheter får hörnläge.Planen är att det kommer byggas cirka 130-140 lägenheter, troligen med ungefär hälften-hälften hyresrätter och bostadsrätter.

 

image
image