102-åring, så gott som ny!

18/12

Man ska ta hand om sina gamla grannar, sägs det. Trots att byggetapp 2 snart startar på Strandängen, och den lummiga parkmiljön nu varsamt fyllts med nya byggnader, hinner Vätterhem ta vara på och renovera de gamla också.

image

 

Denna storslagna byggnad är mer än 100 år gammal, och när den byggdes 1916 fick den passande nog namnet Framtiden. Exteriört är byggnaden numera som ny, sedan taket lagts om, fasaden fått ny puts och fönstren bytts till nyspröjsade i gammal stil. För att få detaljerna helt rätt har Vätterhem tagit hjälp av Ingvar Selse, en erkänd arkitekt med god lokalkännedom.
Att ta vara på ”Framtiden” rimmar helt med ambitionen för Strandängen, när vi frågar Annika Karlén, byggprojektledare på Vätterhem:

– Grundtanken för området är självklar, även om inte husen är K-märkta så är de viktiga för områdets karaktär. Byggnaderna runt Framtiden är anpassade i höjd, storlek och placering till detta fina gamla hus. Huset var i dåligt skick, men har inte förvanskats genom åren. Det vi gjort nu är att renovera exteriören helt och hållet och bevarat husets ursprungliga känsla.

 

image

Renovering av interiören

Även om inte just detta hus är så antikvariskt unikt att det fått en K-märkning, så är det för jönköpingsborna intressant att konstatera att byggnaden är ritad av dåvarande stadsarkitekten August Atterström, som bland annat även ritade Per Brahe-gymnasiets huvudbyggnad vid ungefär samma tid, om än med mer överdådig ornamentik.

Nu väntar ”Framtiden” även på renovering av interiören. Tanken är att anpassa lokalerna efter vilka eller vilken hyresgäst det blir. Här blir det inga bostäder, utan lokaler för kontor, eller annan kommersiell verksamhet. Vätterhem har också planer på att bygga en övernattningslägenhet och samlingslokal för de boende.

– ”Framtiden” har stor potential även invändigt. Huset har en härlig rymd, stort ljusinsläpp och dessutom finns en vacker kakelugn kvar. Vi sitter just nu i förhandling med potentiella hyresgäster och vi hoppas att de kommer att trivas i detta fantastiska hus, avslutar Annika Karlén.