White Arkitekter i Malmö - vinnare av Arkitekttävling Kallbadhus Strandängen

4/6

Vätterhem och Tosito avser bygga kallbadhus tillsammans, som en del i att skapa attraktiva mötesplatser för hela kommunens invånare, på Strandängen.

image

Processen inleddes i höstas genom ett beslut om att genomföra en arkitekttävling. En jury utsågs bestående av arkitekter och representanter från Jönköpings kommun, Tosito och Vätterhem.

Tävlingen utlystes i höstas och hela 29 arkitektkontor lämnade intresseanmälan. Efter utvärdering av organisation och referensprojekt utsåg juryn fem arkitektkontor som fick lämna tävlingsbidrag avseende det kommande kallbadhusets utformning.

Tävlingen pågick till slutet av april och juryn har under maj månad arbetat med utvärderingen av dessa förslag.

Kriterierna för utvärdering var:

  • förslagets hänsyn till områdets natur- och
    kulturmiljö
  • förslagets funktionella och arkitektoniska
    kvalitéer
  • förslagets genomförbarhet

Vinnaren av tävlingen är White Arkitekter i Malmö.

 

Juryns motivering
Förslagsställaren har på ett mycket ambitiöst och skickligt sätt analyserat platsens och programmets förutsättningar för ett kallbadhus.

Förslaget har ett bra och tydligt helhetstänk med en vacker och ändamålsenlig lösning av uppgiften. Analysen av platsen och byggnadens arkitektur hänger ihop hela vägen.

Förslaget har ett hänsynsfullt och poetiskt sätt att jobba med ljus/skugga, material, siktlinjer och utsikt, olika rumsliga upplevelser och fasaduttryck.

Förslaget redovisar en återhållsam elegant träbyggnad med en bra uppdelning i önskade funktioner för många olika alternativ. Anläggningen har en tydlig ambition att kunna utnyttjas under alla årstider. Uteplatser och vindskyddade soldäck finns i olika väderstreck för morgondopp, kvällsdopp och middagssol. Badavdelningarna har skickligt utformade bastuutrymmen med vackra utsikter åt olika håll och med en extra bastudörr ut till trappan ned i sjön. Bra integritet för nakenbad.

Rymlig relaxavdelning med lounge i neutralt läge som möjliggör många olika aktiviteter och uthyrningsalternativ.

Den rena träarkitekturen och de redovisade materialval bör ge en byggnad med bra livslängd. Förslaget har en modulstruktur och en flexibilitet som ger möjligheter till förändringar och eventuella nedbantningar utan att förslaget tappar kvalitéer.

Förslagsställaren har sammantaget en tydlig presentation av sitt förslag. Med stor inlevelse och hänsynstagande till de unika förutsättningarna har arkitektföretaget redovisat sina idéer och infriat tävlingsprogrammets olika krav.

image

Kallbadhuset kommer vara cirka 400 kvm inklusive terrasser med mera och placeras 30 meter från land. Det kommer finnas både en bastu för kontemplation och en för social interaktion samt en värmande lounge med plats för hela familjen.

Kallbadhuset ingår i detaljplanen för sista etappen av den nya stadsdelen Strandängen.

Arbetet med detaljplanen pågår och beräknas vara klart i slutet av 2019. Under 2020 kommer projektering påbörjas med målsättning om byggstart under 2020-2021.
Detaljer kring drift och förvaltning av kallbadhuset hanteras senare i projektet.

 

Arkitektens tankar – Cirka diem
Cirka diem är latin för ”ungefär en dag” och har givit namn åt det som man inom forskningen kallar cirkadisk rytm. Jordens rotation skapar ljusa och mörka cykler och den cirkadiska rytmen har utvecklats för att möjliggöra för oss att förutse och anpassa oss till detta mönster.

Strandängens kallbadhus har anpassat sig till dygnets variation i ljus och mörker. Rummen och platserna är noga placerade och utformade efter väderstreckens olika förutsättningar i ljus, temperatur, vyer och känsla för att på bästa sätt skapa en kontemplativ badupplevelse och fånga det unika och storslagna med platsen.