FILOSOFIN KRING ARKITEKTUREN

Strandängen norr om Jönköping blir en mix av lägenheter, radhus och villor – alla skapade med stor hänsyn till naturen och maximal behållning av det sjönära läget. Tengboms förslag ”Gläns över sjö och strand” vann den översiktliga gestaltningen av området och en detaljerad redogörelse för första etappens utformning.

image

 

Ekologi och ekonomi

Deras ”ekonologiska” vision för Strandängen visar omtanke om både ekologi och ekonomi. Kvalitativa materialval gör att underhållsplanen sträcker sig över lång tid och boendeformerna är varierade för att passa fler. Men det mest utmärkande är ändå respekten för naturen, vilket visar sig i Ormhuset som slingrar sig genom landskapet längst söderut i området.

– Vi har arbetat med att ta till vara de kvaliteter och förutsättningar som platsen har. Det handlar om vegetationen och läget vid Vättern. Att ta vara på ljuset när det speglar sig i Vättern och slår tillbaka in i landskapet, säger Marie Nordin, studiochef för Bostad på Tengbom Arkitekter.

Hon beskriver platsens själ och kvaliteter som grunden och att Ormhuset har smugits in i landskapet mellan värdefulla träd och skiftningar i landskapet. Genom en generöst tilltagen port siktas också områdets kulturhistoriskt intressanta kapell genom det långsträckta huset. Förmånen att bo precis vid Vättern är också något som tagits väl tillvara, genom att arkitekterna har velat ge så många som möjligt utsikt över sjön. Dessutom planeras det för lek, bad och rekreation i området. Som först ut i stadsdelen och med sitt synliga läge, har huset en viktig roll även i att sätta standarden för arkitekturen.

 

image

Byrån bakom Ängshusen

För arkitekterna på Arrhov Frick är det helt avgörande att bevara den känslan eller återskapa, där den gått förlorad i tidigare skeden här ute på Ängen.

Arbetsnamnet för denna etapp är ”Ängshusen”, och strävar efter att återskapa den ursprungliga ängen. Arkitekterna är dessutom under hösten fullt upptagna med att rita på nästa etapp efter de fina radhusen med skifferfasad som färdigställs just nu.

Läs intervjun med Arrhov Frick här

Ny stadsdel tar form

Ormhusets slingrande huskropp synliggör den nya stadsdelen Strandängen redan från centrala Jönköping,

– Ormhusets slingrande huskropp synliggör den nya stadsdelen Strandängen redan från centrala Jönköping, med sin höga gavel mot Vättern. Väl på väg möter man sedan byggnaden inbäddad i den uppväxta naturen när den slingrar sig ner mot Vättern, säger Sandra Skoglund på Tengbom Arkitekters lokala kontor i Jönköping.

Byggnadens ytterradie har indragna loggior som Sandra Skoglund beskriver som varma grottor för de boende att vistas i och insidans balkonger hänger i stället på utsidan med ett enkelt pinnräcke för att tillåta kontakt med såväl grannar som naturen. Slaget tegel från Danmark dominerar fasaden, och portalen – som ger en glimt av kapellet på andra sidan – har en stor trappa och väggar av vitt glaserat tegel och blankt tak.

Den slingrande formen tar sig även uttryck i att volymen varierar mellan tre och sju våningar för att spegla områdets nivåskillnader. Det böljande taket är klätt i plåt och varje takstol är unik. Totalt är drygt 1 200 bostäder planerade på Strandängen och Ormhuset rymmer de första 79 lägenheterna.